içeriklerim
içeriklerim
yeni ekliycem
Yeni Bir Parti Kuruluyor:Nasyonal Sosyalist Türkiye Partisi
onur ege tunç
Yeni Bir Parti Kuruluyor:Nasyonal Sosyalist Türkiye Partisi
Farklı görüşleriyle Türkiye sağına renk katacak, milliyetçilik ve sosyalizmin sentezinde kurulacak olan Nasyonal Sosyalist Türkiye Partisi hem Türk sağına hem Türkiye'ye hayırlı olsun diyelim şimdiden.

Paylaşım
Facebook'ta Paylaş
3 kişi beğendi İlk beğenen siz olun
Yeni bir parti kuruluyor: Nasyonal Sosyalist Türkiye Partisi
2
Klasik partilerden farklı görüşüyle NSTP hem gelir dağılımındaki adaletsizlikleri düzenlemeyi hem de yıllar boyunca yavaş yavaş kaybolmaya başlayan milli benliğimizi muahfaza etmeyi ve geliştirmeyi planlıyor. Bunun içinde çalışmalara başladılar bile. Birkaç hafta içinde 34 ilde örgütlenmelerini tamamladılar.
Parti İlkeleri
1
HALKÇILIK
 
Devlet, halkın refah ve mutluluğunu amaçlar. Millet arasında iş bölümü ve dayanışmayı öngörür. Ulusun devlet hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasını sağlar. Toplumda hiçbir kimseye, zümreye ya da herhangi bir sınıfa ayrıcalık tanınmamasıdır. Herkes kanun önünde eşittir. Halkçılık ilkesine göre; hiçbir kimse başkalarına karşı din, dil, mezhep veya ekonomik açıdan üstünlük sağlayamaz.
 
DEVLETÇİLİK
 
Ülkenin genel ekonomik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi, halkın girmek istemediği veya yetersiz kaldığı ya da ulusal çıkarların gerekli kıldığı alanlara girmesini öngörür. Türk toplumunun ulaşmak istediği çağdaş ve modern bir düzen için gerekli olan ekonominin güçlendirilmesi ve ulusallaştırılması'dır. Devletçilik ilkesine göre, devlet ekonomiyle ilgili olarak doğrudan doğruya müdahale yapabilir. Ekonomik teşebbüsler sadece devlet tarafından yapılmayacak, özel teşebbüslere izin verilecek fakat hiçbir özel teşebbüs devlet kontrolünden ve teftişinden çıkamayacak.
 
ULUSAL BAĞIMSIZLIK
 
Türkiye ulusu sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve bilimsel olan her alanda dışa bağımlılığı minimuma indirgeyecek olan Ulusal Bağımsızlık ilkesinden yola çıkarak, devlet tarafından halk tüm bu faaliyet alanlarında maddi olarak desteklenecek ve eğitilecektir. Halkın ve devletin yabancı sermaye ihtiyacı ve dışa bağımlılığının kopartılması, ancak milli ve yerli üretimle mümkün kılınabilir! Üretimin, sanayileşmenin artırılması Ulusal Bağımsızlığın ve kendi kendine yetebilen ve hatta dış güçleri kendisine bağımlı kılan bir yapıyı oluşturacaktır.
 
ULUSAL MİLİTARİZM

Ulus yani millet, devleti oluşturan temel yapı taşı olarak, top yekün bir militar düzen içerisinde çalışmalı, gelişmeli ve geliştirmelidir. Milliyetçi militarizm ilkesinden yola çıkarak, olası ordu gücünün bi taraf edilmesi, kaybedilmesi ve dahi ordu içerisine sızabilecek tehditlerde dahi, ordunun etkisiz hale getirilememesi öngörülerek, Türkiye ulusunca, halkın tamamı dahil olmak üzere, askeri bir düzen, disiplin, inanç ve vatan sevgisi ile gelecek nesiller eğitilmeli ve yetiştirilmelidir. Güçlü, ahlaklı, inançlı, çağdaş, eğitim almış ve milliyetçi bir Türk toplum yapısı Ulusal Militarizm ilkesi ile sağlanacaktır.
 
SOSYAL LAİKLİK
Sosyal Laiklik, devletin, millete olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmaması ve ayrıca, herhangi bir inancın, özellikle de bir toplumda egemen olan inancın, aynı toplumda azınlıkların benimsediği inançlara baskı yapmasını önlemesi demektir. Sosyal Laiklik ilkesinden yola çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bir birey, istediği maneviyatı benimsemekte özgür olup, dini ibadetlerini her alanda yerine getirebilir. Ancak; Devlet ve millet, asla dini kuralları herhangi bir kesime veya kişiye dayatma, uydurma ve benimsetme adına baskı yapamaz. Devlet ve millet, anayasa ve hukuk kuralları çerçevesinde hüküm verip, hak arar. Sosyal laiklik; kişinin özgür ve hür iradesince dinini yaşamasıdır. Dini propaganda yapılması, kutsal değerlerin asimile edilerek, gerçek kaynaklardan değil, tarikat gibi yapılar ile sömürge aracı haline getirilmesi, milletin kutsal değer ve vicdanlarının dejanere edilmesi, Ulusal Laiklik ilkesince kati suretle kabul edilemez. Bu yapılar devlet tarafından yok edilirler.
 
MİLLİYETÇİ SOSYALİZM
 
 
Nasyonal sosyalizm (Milliyetçi sosyalizm, ulusal sosyalizm, milliyetçi toplumculuk ya da ulusal toplumculuk) etnik milliyetçilik ile sosyalizmi birleştiren, milliyetçi, anti-kapitalist, halk, devlet ve ordunun bütünlüğünü hedeflemiş, toplumsal milliyetçiliğin sosyalizmle birleşerek tek bir millet ve tek bir güç toplum yapısını öngören düşünce yapısıdır. Ulusal sosyalist Türkiye modeline göre; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bir birey, kandaş ve soydaş sayılırlar. Aynı vatan topraklarında yaşayan, yüzlerce yıldır kan ve soy karışıklığı sebebiyle saf bir ırk görüşü benimsenemez, sosyal, ekonomik ve sınıfsal, Irk, din, dil gibi ayrımlar, vatandaşı bulunulan Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarınca yapılamaz. Kendini Türkiye devleti ve milli benliğinden uzaklaştıran, ayrı görerek, azınlıklarca kurulan, devlet ve millet yapısını bozmaya yönelik tüm girişimler Devlet tarafından bertaraf edilirler.
 
Teşkilatlanma Kurulan İller
2
Ankara
Adana
Afyon
Aydın
Bursa
Balıkesir
Bolu
Çanakkale
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Erzincan
Erzurum
Giresun
Gaziantep
Isparta
İstanbul
İzmir
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Manisa
Muğla
Mersin
Malatya
Niğde
Nevşehir
Osmaniye
Ordu
Rize
Şanlıurfa
Trabzon
Zonguldak
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Cevapla
Sil
Vazgeçtim
Sil gitsin
Cevabınız gönderildi onaylandıktan sonra yayınlanacak.
Cevapla
İptal
Sil
Vazgeçtim
Sil gitsin
7 yıl önce
Hadi bakalım hayırlısı
Cevapla
2
Cevabınız gönderildi onaylandıktan sonra yayınlanacak.
Cevapla
İptal
Başka yorum yok